Българската военна индустрия отчита добри резултати за полугодието

Подобрение във финансовото състояние на държавните компании от военнопромишления комплекс показват отчетите на дружествата към края на второто тримесечие на 2018 г., публикувани от Министерството на финансите. Така например резултатите на авиоремонтен се подобряват значително спрямо периода януари-март. Сумата на собств ...
Оригинална статия
Вид източник
Government Website
Източник
ynews.bg