Бивш директор в БНБ е изтеглила пари от КТБ, като е знаела, че банката ще бъде затворена

Кордовска изтегля парите в 17:09 часа на 19 юни, 2014 година. Сигналът срещу бившия член на ръководството на БНБ е от 2015 година, но бившата Комисия за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, която се вля в новата мегаантикорупционна комисия не се произнесла поради липса на кворум, информира в. “ 24 часа “. Едва на 31 май ...
Автор
tonino
Оригинална статия
Вид източник
Blog
Източник
pensioner.site RSS