Калин Митрев: ЕБВР ще участва със 115 млн. евро в обновяването на водният сектор у нас

Европейската банка оценява България като страна със стабилни финанси, силно ликвиден банков сектор и сравнително развита система от малки и средни предприятия, твърди директор в ЕБВР за България, Полша и Албания- Г-н Митрев, в четвъртък България ще сложи подпис под едно внушително споразумение с Европейската банка за ...
Оригинална статия
Вид източник
Government Website
Източник
ynews.bg