"Райфайзенбанк": малки ръстове на кредитирането и на строителството | Очаква се сградното строителство да продължи да се свива, макар и с по-бавни темпове

Очаква се сградното строителство да продължи да се свива, макар и с по-бавни темпове БНБ отчита годишен ръст на кредитите с 0.2% през ноември, движен от кредитите към предприятията (0.3%), а кредитите към домакинствата имат спад от 1.0%. Значителните спадове на кредитите, характерни за изминалите 12 месеца, се дължат на отписване на кр ...