„Терем“, „Кинтекс“ и „Авионамс“ вдигат оборотите, ВМЗ намалява печалбата

Източник:''Svodka.start.bg''; https://www.investor.bg/ Обещаващи резултати показват повечето финансови отчети на държавните компании от военнопромишления комплекс. Ако трендът се запази, вероятно военните заводи ще запишат 2018 г. като изключително успешна. При „ТЕРЕМ“ ЕАД влошеното финансово състояние спрямо предходни години се подоб ...
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
pan.bg