„Терем“, „Кинтекс“ и „Авионамс“ вдигат оборотите, ВМЗ намалява печалбата

Обещаващи резултати показват повечето финансови отчети на държавните компании от военнопромишления комплекс. Ако трендът се запази, вероятно военните заводи ще запишат 2018 г. като изключително успешна. При „ТЕРЕМ“ ЕАД влошеното финансово състояние спрямо предходни години се подобрява съществено, поне що се отнася до ...
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
Investor RSS