На мястото на Борисов не бих бил толкова назидателен

Вместо да показва обида добре е да види в какъв вакуум на доверие се е оказало управлението му Общественото мнение има право на строг контрол върху действията и бездействията на управляващите – независимо дали става дума за садистично убийство, претупан ремонт на централна градска част или продажба на огромен ТЕЦ за 3500 лева ...
Автор
Вестник ЗОРА
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
vestnikzora.com/RSS