Естествен (банков) подбор

Френската банкова група „Сосиете Женерал" обяви официално, че се изтегля от България и продава дъщерната си Експресбанк на унгарската ОТП, която в България е представена чрез втората най-голяма банка - ДСК. Новината обещава да промени финансовия пазар по начин, който не е виждан в последните години. Тя е показателна също, че да ...
Автор
Стефан АНТОНОВ
Оригинална статия
Вид източник
Print Media
Източник
сп. Икономист