Как ЕК каза на България: „Още знам какво направи преди няколко лета…“

Как ЕК каза на България: „Още знам какво направи преди няколко лета…“ България получи пътна карта за реформи и ориентировъчна дата за едновременно влизане във валутния механизъм ERM II и в банковия съюз. Дотук добре. Но какво означава изглеждащото на пръв поглед засукано и неясно условие, което страната ни получи. Означава, че ...
Автор
Полина Паунова
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
toest.bg RSS