България и еврото: рискът е само един

Този път отговорът е "да". България поиска да влезе едновременно в ERM-2 (т.нар. чакалня на еврозоната) и в банковия съюз. И получи одобрението на финансовите министри от еврогрупата - заедно с приблизителна дата (след около година) и с пътна карта за реформи, свързани със законодателната рамка, банковия надзор и нов цялостен прегле ...
Оригинална статия
Вид източник
Print Media
Източник
Стандарт