"Инвестбанк" АД финализира успешно придобиването на ТБ "Виктория" ЕАД

"Инвестбанк“ АД успешно финализира сделката по придобиване на 100% от акциите от капитала на Търговска банка „Виктория“ ЕАД, се посочва в съобщение на уебсайта на "Инвестбанк". Придобиването е факт след получаване на нужните одобрения от компетентните регулаторни органи. Продажбата ...
Автор
Венцислав Михайлов
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
fakti.bg RSS