"Инвестбанк“ АД успешно финализира сделката по придобиване на 100% от ...

Инвестбанк АД финализира успешно придобиването на ТБ Виктория ЕАД."Инвестбанк“ АД успешно финализира сделката по придобиване на 100% от акциите от капитала на Търговска банка „Виктория“ ЕАД, се посочва в съобщение на уебсайта на "Инвестбанк".Придобиването е факт след получаване на нужните одобрения от компетентните регулато ...
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
novini.link