Г-н Пеевски – един от най-чистите хора. Или има добри счетоводители

"Като дръпнем чертата се оказва, че г-н Делян Славчев Пеевски или е един от най-чистите хора в страната, или има много добри адвокати и счетоводители". С това изказване на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев може да се обобщят ре ...
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
ClubZ