S01E01 Банка на ръчно управление

"Сашо, ако до 12h не ми изпратите справката, както я искам, ще ви спукам". Това послание от Цветан Василев към единия от изпълнителните директори на Корпоративна търговска банка, Александър Панталеев, събира в себе си почти всичко, което трябва да знаете за стила на управление на банката. Изписано на ръка, с размах, косо върху лист
Автор
Николай Стоянов
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
capital.bg RSS