Без еврото - втора класа членство в ЕС

Единадесет години след като стана член на ЕС България продължава да се вози във второкласния вагон от финансовата композиция на Съюза, защото все още не е приела единната европейска валута - нещо, което е задължена да направи, но без да има краен срок за това. Еврото е венецът на икономическата интеграция в ЕС - логичен завършек ...
Автор
Пламен ДИМИТРОВ
Оригинална статия
Вид източник
Print Media
Източник
Българска армия