Държавният натиск срещу "Емко" изкара 6 млн. лв. на ВМЗ-Сопот

Шест милиона лева приходи за ВЗМ-Сопот, които ще осигури "Емко" като компенсация за това, че на държавните военни заводи бе превъзложено изпълнението на три спрени договора на частното предприятие. Това е към този момент равносметката от продължилия три месеца институционален натиск над "Емко" чрез отнемане на лицензите за в ...
Оригинална статия
Вид източник
Traditional Media
Източник
alfarss.net